გერმანულმა ქალაქმა ბიბერახმა თელავის მუნიციპალიტეტს თხოვნის საფუძველზე ხარის სპერმა უფასოდ გადასცა.

1835

გერმანულმა ქალაქმა ბიბერახმა თელავის მუნიციპალიტეტს თხოვნის საფუძველზე 450 ერთეული ხარის სპერმა უფასოდ გადასცა. აღნიშნული საქველმოქმედო ტვირთი თელავის მუნიციპალიტეტს გერმანიაში დამეგობრებული ურთიერთობების შედეგად გადაეცა, რომელიც კახეთის  მხარის მთავარმა ქალაქმა  ევროპელ მეგომარ ქალაქს საჩუქრდ სთხოვა.