გიორგი ოკრიბელაშვილის გამოსვლა ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, უცხოეთში საქართველოს მოქალაქის პასორტის ღირებულების საკითხზე.

1048