მიუნხენის საკვირაო სკოლის მორიგი ქველმოქმედება ქართველი ბავშვებისათვის

94

მიუნხენის საკვირაო სკოლამ შეაგროვა და საქართველოში გააგზავნა სხვადასხვა ასაკის ბავშვების სათამაშოები. სათამაშოები გადაეცემა ნეიროგანვითარების ცენტრს თბილისში და მათ შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვებთან მომუშავე სპეციალისტები გამოიყენებენ. ნივთების ნაწილი ასევე გადაეცემათ ცენტრის პროგრამაში მყოფ სოციალურად დაუცველ ბავშვებს!