რატომ არ დაიდგა მერანი? – ოთარ ზურაბიშვილის მიმართვა ხელისუფლებას.

354