ქართველი მძღოლების მოთხოვნები თურქეთის მხრიდან მით მიმართ განხორციელებულ დარღვევებზე

1453