Home E-მიგრანტი

E-მიგრანტი

ინფორმაცია საზღვარგარეთ მყოფი ამომრჩევლების უფლებების შესახებ

საზღვარგარეთ მყოფ ამომრჩევლებს შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებში, ასევე რეფერენდუმში. არჩევნებში მონაწილეობის უფლება აქვთ: კენჭისყრის დღეს სხვა სახელმწიფოში მყოფ ამომრჩევლებს, რომლებიც...

რამდენი დასვენების საათი გეკუთვნით იტალიაში დასაქმების შემთხვევაში კანონდებლობით

იტლიაში ბოლო ბერიოდში სულ უფრო აქტიუალური ხდება შრომითი უფლებების საკითხი, ასევე აქტუალურად მსჯელობენ იტალიის ხელისუფლებაში მიგრაციის კანონმდებლობის გაკაცრების შესახებ. სწორედ ამ საკითხის შესახებ დავუკავშირდით...

ინფორმაცია საბერძნეთში სეზონურ და ლეგალურად დასაქმების შესახებ-რა შანს აძლევს საბერძნეთის კანონმდებლობა...

ბოლო პერიოდში სულ  უფრო და უფრო აქტუალური ხდება ლაგალური შრომითი მიგრაციის საკითხი ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების და შენგენის ზონის ქვეყნებთან მიღწეული ვიზა ლიბერალიზაციის შენარჩუნების საკითხთან...

შენგენის ზონის აეროპორტებში დამატებითი რეგულაციები და ახლი საპასპორტო შემოწმების მექანიზმები ამოქმედდება

7 აპრილიდან ახალი ევროპული რეგულაციის 458 / 2-17 კანონის მიხედვით, შენგენის ზონის ქვეყნები ვალდებულები არიან განახორციელონ თითოეული მოქალაქის პირადი ინფორმაციის მკაცრი კონტროლი/შემოწმება, შენგენის ზონაში...

საბერძნეთის საიმიგრაციო კანონდებლობაში ცვლილებები განხორციელდა

საბერძნეთში ძალაში შევიდა ახალი კანონი, რომლის მე-19 მუხლში შეტანილი ცვლილებების შემდეგ, ის ადამიანები ვინც არიან არასრულწლოვანი საბერძნეთის მოქალაქის მშობლები, აქვთ უფლება, რომ მიიღონ ბინადრობის...

ემიგრანტის წერილი ეკა ბესელიას- მინდა სხვა გამოსავალი ნახოთ და იმუშავოთ არა...

ქ-ნო ეკა მოგმართავთ ემიგრანტების სახელით -თქვენი ინიციატივით შედგენილი კანონპროექტი ემიგრანტების დასჯის რამოდენიმე მუხლი გაგვაცანით, რომელიც არის არასწორი ნაბიჯი ემიგრანტების მიმართ.  უპირვესად იქნებ დაფიქრებულიყავით იმაზე...

არალეგალური ემიგრაციიდან დაბრუნებული მიგრანტებისთვის საქართველოს მთავრობამ გრანტები გასცა.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს განცხადებით სახელმწიფომ სარეინტეგრაციო დახმარების პროგრამის ფარგლებში, ემიგრაციიდან საქართველოში დაბრუნებულ 339 მიგრანტს მცირე ბიზნესის დასაწყებად...

გერმანულ კომპანიებში საქართველოს მოქალაქეებისთვის ლეგალურად დასაქმების შესაძლებლობა გაჩნდა

გერმანიაში კომპანიებს შეუძლიათ უცხო ქვეყნების მოქალაქეების დასაქმება, რომლებსაც აქვთ პროფესიული განათლება. აუცილებელი არ არის, რომ ისინი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოქალაქეები იყვნენ. თუმცა აღნიშნული პროფესია...

რატომ გაუჩნდა თურქეთში ქართველ სტუდენტს ჩადრის ტარების სურვილი

19 წლის სოფო აბაშიძე, ახლა თურქეთში თეოლოგიის ფაკულტეტზე სწავლობს, აღნიშნული ფაკულტეტიც სწორედ რელიგიის გამო აირჩია, ამბობს, რომ “რელიგიები ერთმანეთისგან ტრადიციებით, შინაარსით, სიძველითა და ფილოსოსოფიური...

ართმევენ თანხას, არც საბუთს უკეთებენ და არც ფულს უბრუნებენ, აქეთ ემუქრებიან-...

ქართველ მიგრანტთა საერთაშორისო ცენტრის პრეზიდენტის დარეჯან ღამბაშიძის განცხადებით არის შემთხვევები როდესაც ემიგრანტებს საბუთების გაკეთებას პიდებიან. ართმევენ თანხას, არც საბუთს უკეთებენ და არც ფულს უბრუნებენ, აქეთ...