რამდენი დასვენების საათი გეკუთვნით იტალიაში დასაქმების შემთხვევაში კანონდებლობით

2377

იტლიაში ბოლო ბერიოდში სულ უფრო აქტიუალური ხდება შრომითი უფლებების საკითხი, ასევე აქტუალურად მსჯელობენ იტალიის ხელისუფლებაში მიგრაციის კანონმდებლობის გაკაცრების შესახებ. სწორედ ამ საკითხის შესახებ დავუკავშირდით იტალიაში მოღვაწე ქართველ სამართალმცოდნეს და იტალიის რესპუბლიკის სასამართლოს მიერ აღიარებულ მედიატორს ნინა რურუას, რომ ლის განმარტებითაც: ,,თანამცხოვრებ შინამოსამსახურეს კვირაში ეკუთვნის დასვენების 36 საათი. კანონში მითითებულია შემდეგნაირად 24 საათი კვირა დღეს და 12 საათი კვირის ნებისმიერ დღეს. თუმცა მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე შესაძლებელია მოხდეს დღეების გადაადგილება.” – განმარტავს იურისტი ნინა რურუა.