გერმანიაში საქართველოს ხელისუფლება პოლიტიკური უფლებების შეზღუდვაში 2019 წელს 1 628 ადამიანმა დაადანაშაულა

646

გერმანიაში საქართველოს ხელისუფლება პოლიტიკური უფლებების შეზღუდვაში 2019 წელს 1 628 ადამიანმა დაადანაშაულა და გერმანიაში თავშესაფრი მოითხოვა – ამის შესახებ გერმანიის მიგრაციისა და ლტოლვილთა ფედერალური სამსახური ავრცელებს ინფორმაციას.

ამავე სახელმწიფო სამსახურის სტატისტიკის თანახმად 2019 წელს განაცხადების რაოდენობა  თვეების მიხედვით შემდეგნაირად გამიყურება : იანვარი – 745; თებერვალი – 596; მარტი – 544; აპრილი – 330.

გასულ წელს აღნიშნული განაცხადი  4265 საქართველოს მოქალაქემ შეავსო და გერმანიის ხელისუფლებას დახმარება სთხოვა.