ედუარდ შევარდნაძის ემიგრანტი შვილიშვილის პარიზული ცხოვრების ამბები

1060

სა­ქარ­თვე­ლოს ყო­ფი­ლი პრე­ზი­დენ­ტის, ედუ­არდ შე­ვარ­დნა­ძის უმ­ცრო­სი შვი­ლიშ­ვი­ლი და ბე­ბი­ის სეხ­ნია, ნა­ნუ­ლი შე­ვარ­დნა­ძე 21 წლი­საა, ის საფ­რან­გეთ­ში და­ი­ბა­და და ოჯახ­თან ერ­თად პა­რიზ­ში ცხოვ­რობს. გო­გო­ნა სამ­სა­ხი­ო­ბო ხე­ლოვ­ნე­ბი­თაა გა­ტა­ცე­ბუ­ლი, გარ­და ამი­სა, მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი ინ­ტე­რე­სე­ბი აქვს.

ოთხი წლი­დან ბა­ლე­ტით იყო და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი, ხა­ტავს და ცხე­ნით ჯი­რი­თობს, უკ­რავს გი­ტა­რა­ზე. უყ­ვარს სე­ირ­ნო­ბა ელი­სეს მინ­დვ­რებ­ში და ლუქ­სემ­ბურ­გის ბაღ­ში. “ყვე­ლა­ზე მე­ტად მსა­ხი­ო­ბო­ბა მინ­და და გავ­ხდე­ბი კი­დეც, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ჩემ გარ­შე­მო ყვე­ლა ცდი­ლობს გა­და­მარ­წმუ­ნოს”, – ამ­ბობ­და ის წლე­ბის წინ ერთ-ერთ ინ­ტერ­ვი­უ­ში. რო­გორც ჩანს, პა­ტა­რა ნა­ნუ­ლიმ ოც­ნე­ბა აიხ­დი­ნა.

უფ­რო­სი დის, სო­ფი­კოს მსგა­ვა­სად, ნა­ნუ­ლიც იყო ჟურ­ნა­ლის­ტი­კით და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი. წლე­ბის წინ მან სტა­ჟი­რე­ბა საფ­რან­გეთ­ში, “ევ­რო­პა 1-ზე” გა­ი­ა­რა.

(C) www.ambebi.ge