რა წერია საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების პირველ კარში

278

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების კარი I – ზოგადი პრინციპები (30 წამი) განმარტავს ვანო ჩხიკვაძე, ფონდი “ღია საზოგადოება საქართველოს” წარმმადგენელი. ვიდეო რგოლი მომზადებულია საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის ინიციატივითა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ხელშეწყობით.