ქართული დიასპორის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებსა და დიასპორულ ორგანიზაციებს ულოცავს 27 მაისს – ქართული დიასპორის დღეს!!!

0
1223

📌 დღეს აშკარაა, რომ ქართულ დიასპორაში არსებული ინტელექტუალური, ლობისტული და ფინანსური კაპიტალი აუცილებელია საქართველოს სწრაფ განვითარებაში, დიასპორის თითოეული წარმომადგენლის აქტიური ჩართულობა მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის…

📌 დღევანდელი ქართული სახელმწიფო თავისმხრივ ხელს უნდა უწყობდეს და ქმნიდეს შესაბამის მექანიზმებს ქართული დიასპორის ქვეყნის განვითარებაში ფართო ჩართულობისათვის, სახელმწიფოს ყველა ინსტიტუციას გააზრებული უნდა ჰქონდეს დიასპორის როლი და მნიშვნელობა თანამედროვე ქართულ სახელმწიფოში…

📌 ქართული დიასპორისა და სახელმწიფოს ურთიერთკავშირი უნდა გამყარდეს და გაძლიერდეს, ორივე მათგანი უნდა აძლიერებდეს ერთმანეთს 21-ე საუკუნეში…

🎉 ქართული დიასპორის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა უცხოეთში მცხოვრებ თითოეულ თანამემამულესა და ყველა დიასპორულ ორგანიზაციას უსურვებს წარმატებულ საქმიანობას ქართული დიასპორისა და სახელმწიფოს საკეთილდღეოდ!!!

ზაალ სარაჯიშვილი
პალატის თავმჯდომარე
Sardjishvili.com-ს დამფუძნებელი