2019 წლის ბიუჯეტში საელჩოებისა და საკონსულოების ხარჯები იზრდება და ის 2019 წელს  100,245 მლნ. ლარს შეადგენს

0
5634