სალომე ზურაბიშვილის ვებ გვერდზე დიასპორასთან მიმართებაში სამი პროგრამული დაპირება გამოქვეყნდა

0
1813
სალომე ზურაბიშვილის ვებ გვერდზე  http://salome.ge დიასპორასთან მიმართებაში მისი სამი პროგრამული დაპირება გამოქვეყნდა რომლებიც შემდეგნაირადაა ფორმულირებული:
  • ორმაგი მოქალაქეობის დამკვიდრებით მოქალაქეობრივი და სამართლებრივი კავშირის აღდგენა დიასპორასთან.
  • უცხოეთში მცხოვრები ჩვენი თანამემამულეების ღირსეული დაბრუნება საქართველოში და მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა ქვეყნის პოლიტიკასა და ეკონომიკაში.
  • დიასპორის სახლის დაარსება.