დიასპორის კომიტეტის საკანონმდებლო ინიციატივა- საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენის შესახებ

0
1159

პარლამენტის დიასპორის საკითხთა კომიტეტი საკანონმდებლო ინიციატივით გამოდის,საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენის მოთხოვნის დროებით უფლებასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ შესაძლებლობა-შეღავათებს მოქმედების ვადა უახლოეს პერიოდში ეწურება.დისაპორის კომიტეტის თავმჯდომარეს განცხადების თანახმად  კონსულტაციები შესაბამის სამთავრობო უწყებებთან გაიმართა და ვადის გადაწევის საკითხი შეთანხმებულია. საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენის მოთხოვნის დროებით უფლებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი შესაძლებლობები 2020 წლის 31 დეკემბრამდე გაგრძელდება.

კერძოდ, ეს საქართველოს იმ მოქალაქეებს ეხებათ, რომელთა მიმართ 2018 წლის 15 აგვისტომდე არ იყო მიღებული გადაწყვეტილება სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მოპოვების გამო საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვის თაობაზე. მათ უფლება ჰქონდათ 2019 წლის 15 აგვისტომდე საქართველოს მოქალაქეობის შენაჩუნების მოთხოვნით სააგენტოსთვის მიემართათ. ეს პრივილეგია განსაზღვრულია მიმდინარე წლის 15 აგვისტომდე. მთავრობის შესაბამის უწყებასთან კონსულტაციის გზით გვაქვს ინიციატივა, რომ ვადა 2020 წლის 31 დეკემბრამდე, ანუ დაახლოებით წელიწადნახევრით გაგრძელდეს“, – განაცხადა ბექა ოდიშარიამ კომიტეტის სხდომაზე.

წყარო:https://www.interpressnews.ge