რა მოგება მოაქვს ყავის ბიზნესს საქართველოში და რამდენით გამდიდრნენ ამ ბიზნესის მფლობელები

0
1158

ჰოლანდიური კომპანია Jacobs Douwe Egberts-ი მსოფლიოში ხსნადი ყავის ბაზრის ერთ-ერთი უმსხვილესი მოთამაშეა.

კომპანიის წლიური ანგარიშის მიხედვით, 2018 წლის განმავლობაში გლობალურად მისმა შემოსავლმა €5.9 მილიარდი ევრო შეადგინა. Jacobs-ის ბრენდებია თავად Jacobs-ი, ასევე ყავა Douwe Egberts-ი, L’OR, Carte Noire, Cafe Pele და სხვა ბრენდები.

Jacobs Douwe Egberts-ის ქართული შვილობილის აუდიტორული ანგარიშის მიხედვით, 2018 წლის განმავლობაში საქართველოს ბაზრიდან Jacobs-ის შემოსავალი 26,424,126 ლარი იყო, რაც გლობალური გაყიდვების 0.15%-ია.

დოკუმენტიდან ირკვევა, რომ წლის განმავლობაში Jacobs Douwe Egberts-ის წმინდა მოგებამ 7,353,223 ლარი შეადგინა.

უფრო კონკრეტულად კი ყავის გაყიდვებისა მისი თვითღირებულებების განაწილება ცალკეული პროდუქტების მიხედვით ასეთია:

  • ხსნადი ყავა – ამონაგები რეალიზაციიდან 17,567,250 ლარი, გაყიდვის თვითღირებულება (7,660,000 ლარი); 
  • ხსნადი ყავა დანამატებით – ამონაგები რეალიზაციიდან 7,643,108 ლარი, გაყიდვის თვითღირებულება (4,886,581 ლარი); 
  • მოხალული ყავის მარცვლები – ამონაგები რეალიზაციიდან 286,034 ლარი, გაყიდვის თვითღირებულება (192,766 ლარი); 
  • დაფქვილი ყავა – ამონაგები რეალიზაციიდან 927,734 ლარი, გაყიდვის თვითღირებულება (681,439 ლარი). 

“Jacobs Douwe Egberts International B.V. კომპანიის კაპიტალის 100% -ს ფლობს. 2017 წლის 12 ივნისს კომპანიამ შეიცვალა სახელი შპს „იაკობზ საქართველო“-დან და ფუნქციონირებას აგრძელებს შპს „იაკობზ დაუ ეგბერტს საქართველო“-ს სახელით. კომპანიის ძირითადი საქმიანობაა JDE-ის ბრენდების იმპორტი და ადგილობრივი დისტრიბუციაა. კომპანია პასუხისმგებელია ადგილობრივ გაყიდვებზე და მარკეტინგულ საქმიანობაზე. კომპანია ახორციელებს პროდუქციის იმპორტს ჯგუფის საწარმოო ობიექტებიდან უკრაინიდან და რუსეთიდან და საბითუმოდ ყიდის მას დისტრიბუტორზე – შპს მეგაკო (“მეგაკო”), რომელიც კომპანიის ერთადერთი მომხმარებელია. კომპანია არის პასუხისმგებელი სხვადასხვა მარკეტინგული ღონისძიებების დაგეგმვასა და წარმართვაზე, რომლებიც მიზნად ისახავს ბრენდის პოპულარიზაციას, ბაზარზე პროდუქციის ხილვადობას და შემდგომში გაყიდვების წახალისებას. კომპანიის პორტფელი მოიცავს შემდეგ ბრენდებს: Jacobs, Carte Noire და L’OR. კომპანია, მასსა და Koninklijke Douwe Egberts B.V.- ს შორის დადებული სალიცენზიო ხელშეკრულებების საფუძველზე ფლობს არაექსკლუზიურ უფლებებს აღნიშნული სავაჭრო ნიშნის გამოყენების შესახებ.

საქართველოში ყავის ბაზარი წარმოდგენილია მრავალი მწარმოებლებით და ბრენდებით. მოთამაშეები არიან როგორც ადგილობრივი მწარმოებლები ასევე საერთაშორისო კომპანიები. საბითუმო ბაზარი წარმოდგენილია 3 ძირითად ქვეკატეგორიად: ხსნადი ყავა, დაფქული ყავა და ყავის მიქსები. კომპანია ყიდის სამივე ქვეკატეგორიის პროდუქციას. ფასწარმოქმნისას კომპანია ითვალისწინებს პროდუქციის თვითღირებულებას, კომპანიის მიზნებს და ბაზრის ვითარებას,”- ნათქვამია კომპანიის აუდიტორულ ანგარიშში.

ავტორი:შოთა ტყეშელაშვილი

https://bm.ge/

https://bm.ge/