ადამიანის უფლებათა ცენტრისა” და სახალხო დამცველის ინფორმაციით საქართველოში ქალ პატიმრებს შემოწმებისას კვლავ აშიშვლებენ

0
940

“ადამიანის უფლებათა ცენტრისა” და სახალხო დამცველის მიერ ჩატარებული მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა, რომ სასჯელაღსრულების დაწესესებულებებში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ დაწესებულებაში მიღებისას კვლავ ხდება ქალი პატიმრების სრული პირადი შემოწმება გაშიშვლების გზით, რა დროსაც მათ სთხოვენ ბუქნების გაკეთებას. ამის შესახებ მათ მიერ მომზადებულ ანგარიშშია ნათქვამი.

როგორც ანგარიშშია ნათქვამი, მონიტორინგი ჩატარდა სასჯელაღსრულების მე-5 დაწესებულებაში, სადაც სკანერის აპარატიც არის დამონტაჟებული, თუმცა მონიტორები აღნიშნავენ, რომ ქალ-მსჯავრდებულებს-ბრალდებულებს დაწესებულებაში პირველადი მოთავსების დროს არ ეძლევათ შესაძლებლობა აირჩიონ შემოწმების რომელ სახეს ირჩევენ.

“სკანერის, როგორც სრული შემოწმების ალტერნატიული მეთოდის გამოყენება გულისხმობს არა სრული შემოწმების სხვა მეთოდებთან ერთად გამოყენებას, არამედ ამ მეთოდების ალტერნატივას, რომლის გამოყენების შემდგომ არ უნდა მოხდეს დამატებითი მეთოდების გამოყენება”, – ნათქვამია ანგარიშში.

როგორც ანგარიშშია ნათქვამი, მე-5 დაწესებულებიდან მიღებული ინფორმაციის თანახმად, 2018 წლის 1-ელი იანვრიდან 30 აპრილის ჩათვლით პერიოდში სრული შემოწმება ჩაუტარდა 514 ბრალდებულს/მსჯავრდებულს დაწესებულებაში მიღებისას, ხოლო 566-ს დაწესებულების დატოვებისას.

“2018 წლის იანვრიდან აპრილის ჩათვლით ბრალდებულის-მსჯავრდებულის სრული შემოწმება-დათვალიერებისას სხეულში აკრძალური ნივთი არ აღმოჩენილა. ეს ფაქტი მიანიშნებს, რომ დაწესებულებაში ყველა შემთხვევაში სრული შემოწმების ჩატარების საჭიროება არ არსებობს”, – ნათქვამია ანგარიშში.