დახმარება რომელსაც სახელმწიფო უწევს სამშობლოში დაბრუნებულ მიგრანტს(ვიდეო)

0
3109

საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების პროგრამასთან დაკავშირებით ინფორმაციისათვის უნდა დაუკავშირდეთ  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადააადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს:
ტელეფონი:(+995) 32 243 11 00; (+995) 32 231 13 37
ელ. ფოსტა:reintegration@mra.gov.ge
მისამართი: თამარაშვილის ქ. 15ა, 0177, თბილისი, საქართველო.