სამთავრობო პროგრამაში საკონსულოებთან დაკავშირებული პრობლემური საკითხების გადაჭრის გზები შევიდა

0
2168

საქართველოს ახლი პრემიერ-მინისტრის მამუკა  ბახტაძის მიერ საქართველოს პარლამენტში წარდგელ ახალ სამთავრობო პროგრამაში მთავრობის საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიზანების ნაწილში საკონსულოებთან დაკავშირებული პრობლემური საკითხების გადაჭრის გზები შევიდა. პრემიერი ხაზს საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვის მიზნებიდან გამომდინარე მიიჩნევს რომ ,, უნდა გაფართოვდეს საკონსულო საქმიანობის განხორციელების სამოქმედო არეალი; ხოლო გაგრძელდება მუშაობა სათანადო სტანდარტების შესაბამისად საკონსულოების აღჭურვის, კვალიფიციური საკონსულო მომსახურების და ოპერატიული საკონსულო დაცვის უზრუნველსაყოფად.” 

ახალ მთავრობას რომელსაც პრემიერი მამუკა ბახტაძე ოფიციალურად პარლამენტის ნდობის გამოცხადების შემდგომ ჩაუდგება სათავეში მიაჩნია რომ : ,,უნდა  გადაიდგას ნაბიჯები საქართველოს მოქალაქეებისთვის თავისუფალი გადაადგილების არეალის გაფართოებისათვის, ასევე, საზღვარგარეთ  კრიზისული და საგანგებო სიტუაციებისას უცხოეთში მყოფი თანამოქალაქეების სწრაფად და ეფექტიანად დაცვის მიზნით შესაბამისი სამართლებრივი მექანიზმების დანერგვის კუთხით”.