საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისთვის საარჩევნო უბნები ესპანეთში, საფრანგეთსა და იტალიაში

0
2249

საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისთვის საარჩევნო უბნები საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შექმნილია ესპანეთში, საფრანგეთსა და იტალიაშიც, სადაც საქართთველოს მოქალაქეებს საშუალება აქვთ მიიღონ მონაწილეობა და გამოიყენონ საკუთარი კონსტიტუციური უფლება.

ესპანეთში, იტალიასა და საფრანგეთში  ხმის მიცემის საშუალება საქართველოს მოქალაქეებს შეეძლებათ:

ესპანეთის სამეფოში :

№17 საარჩევნო უბანი
ქ. მადრიდი
მის.: საქართველოს საელჩო, პლასა დე ლას კორტეს ქ. №4, მე-5
სართული, მარჯვენა კარი 28014 Plaza de las Cortes N4, pisco 5, derecha,
28014 Madrid

№18 საარჩევნო უბანი

ქ. ბარსელონა
მის.: ქ. ბარსელონაში საქართველოს საკონსულო – პასეო დე
გრასია 7, 3 მარჯვენა, 08007 ქ. ბარსელონა,
(Passeig de Gracia 7, 3 D, 08007, Barcelona)

იტალიის რესპუბლიკაში:

№25 საარჩევნო უბანი
ქ. რომი
მის.: საქართველოს საელჩო, ვკორსო ვიტორიო ემანუელე II, 21 00186
რომი (Corso Vittorio Emanuele II, 21 Scala A, Int 4 00186 Roma)

საფრანგეთის რესპუბლიკაში : 

№40 საარჩევნო უბანი

ქ. პარიზი
მის.: საქართველოს საელჩო, რემონ პუანკარეს პროსპექტი N104,
75116 პარიზი, საფრანგეთი , 104, Avenue Raymond Poincare
75116 Paris, France