შრომითი მიგრაცია: გერმანიაში დასაქმების შესაძლებლობები!

0
5272

Eurosocium-ის შეტავაზება ჯანდაცვის და IT სფეროს წარმომადგენლებს  შრომითი მიგრაციის ფორმით დასაქმებას საკუთარი პროფესიით.

გერმანიაში კვალიფიციური პერსონალის დეფიციტის მკვეთრი ზრდა, შრომითი მიგრაციის შესანიშნავი შესაძლებლობების წინაშე აყენებს საქართველოს კარგად მომზადებულ, პროფესიონალ კადრებს.

ჩვენ გერმანიაში  დღითი დღე შესამჩვნევია უკიდურესად მაღალ მოთხოვნას კვალიფიციურ პერსონალზე, რაც დამსაქმებელს აიძულებს, რომ კვალიფიციური კადრები ქვეყნის გარეთ ეძებოს. საქართველოში კი სამუშაო ადგილების სიმცირის გამო სპეციალისტები ხშირ შემთხვევაში უმუშევრად არიან.
ევროსოციუმ-ი გთავაზობთ თქვენი განაცხადის პოტენციური დამსაქმებლებისთვის წარდგენას – გერმანიაში, შვეიცარიასა და ავსტრიაში. თქვენ მიიღებთ დასაქმების მაქსიმალურ შანსს.

ხარისხი
თქვენი განაცხადი და საბუთები თქვენი პიროვნების სავიზიტო ბარათია. გთავაზობთ თქვენი კანდიდატურის წარმატებული მარკეტინგის წესების გათვალისწინებით წარდგენას.

ენის ცოდნა
კანდიდატებს, რომლებსაც შესაძლებლობა აქვთ წარადგინონ გერმანულის ცოდნის დამადასტურებელი სერთიფიკატი B2, შესაძლებლობა ეძლევათ მოკლე დროში დაასრულონ სამუშაოდ გამგზავრების პროცედურები.
კანდიდატები, რომლებიც არ ფლობენ გერმანულ ენას, მაგრამ მიუხედავად ამისა შევარჩიეთ, რადგან პროექტში მონაწილეობის წინაპირობებს აკმაყოფილებენ, შესაძლებლობა ეძლევათ მიღოონ ჩვენს პროგრამაში მონაწილეობა. ვაკანსიაზე ოფიციალური თანხმობა კი მხოლოდ ენის შესწავლის და სერთიფიკატი B2-ის წარდგენის შემდეგაა შესაძლებელი.

პასუხისმგებლობის გარანტია
როგორც კი დამსაქმებელი მოიძებნება, დაიწყება თქვენი 6 თვიანი საცდელი პერიოდი. ამ პერიოდის შემდეგ თუ ვერ მოხერხდა თქვენი დასაქმება, ჩვენ გარანტიას ვიძლევით, როგორც თქვენი დასაქმების სააგენტო, რომ თქვენს განაცხადს და საბუთებს უფასოდ წარვუდგენთ სხვა დამსაქმებლებს.

ღირებულების გარანტია
ჩვენ გარანტიას გაძლევთ მოგაწოდოთ აღწერილი მომსახურება უფასოდ.

განაცხადი და საბუთები მოგვაწოდეთ შემდეგი ელ.ფოსტის მისამართზე: info@2trees.de

წყარო:ევროსოციუმი  https://www.facebook.com/nf