3 აუცილებელი კოდი საბერძნეთში მუშაობისთვის და ცხოვრებისთვის

0
2342
AMKA სოციალური დაზღვევის კოდი AMKA- ს ნომრის გასახსნელად თქვენ შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ-მიხვიიდეთ ნებისმიერ უბნის ΚΕΠში . თან უნდა იქონიოთ პასპორტი, ბინადრობის ნებართვა და აფმ კოდის მინიჭების დამდასტურებელი საბუთი.
ΑΦΜ Αριθμός Φορολογικού Μητρώου გადასახადის გადამხდელთა იდენტიფიკაციის კოდი. საბერძნეთში მცხოვრებ ყველა პირს საგადასახადო სამსახურის მიერ გაცემული უნიკალური ნომერი აქვს. ქვეყნის ყველა მოქალაქეს, ასევე, ვისაც სურს მიიღოს ბინადრობის ნებართვა, უნდა ჰქონდეს AFM. მარტივად რომ ვთქვათ, AFM არის ერთგვარი რეგისტრაცია ქვეყნის საგადასახადო სისტემაში. თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ AFM ΔΟΥ (Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία)ში ოფისში თქვენ მისამართის მიხედვით . AFM ყოველთვის უნდა ატაროთ თქვენთან ერთად, ან უბრალოდ გახსოვდეთ კოდი ზეპირად. მას საჯარო დაწესებულებაში ხშირად ითხოვენ. AFM შეიძლება ეკუთვნოდეს ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს. საბერძნეთში ბინადრობის ნებართვის მიღებისას თქვენ მოგეთხოვებათ დარეგისტრირდეთ ΔΟΥში და შემდეგ, დოკუმენტების წარდგენის შემდეგ, მიგენიჭებათ AFM- ს. გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო კოდი გარდა, ბინადრობის ნებართვის მისაღებად საჭიროა მიიღოთ AΦΜ – ს დოკუმენტი და ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ.
AMA, Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου სადაზღვეო რეგისტრაციის ნომერი ყველა ის პირი არომელიც პირველად იწყებს სამსახურს აუცილებელია დარეგისტრიდეს ΕΦΚΑს სახელმწიფო სადაზღვეო ორგანიზაციის ფილიალებში სამუშაო ან საცხოვრებელი უბნის მიხედვით. სადაზღვევო მარკების შეძენის განაცხადის წარდგენამდე უნდა მიენიჭოს AMA სადაზღვეო რეგისტრაციის ნომერი.