საბერძნეთში ბინადრობის და მუშაობის უფლების მისაღებ კანონმდებლობაში ცვლილებები განხორციელდა

0
11718

მიმდინარე წლის მარტიდან საბერძნეთში საკანონმდებლო ცვლილებები განხორციელდა რომელიც უცხოელებისთვის ბინადრობის და მუშაობის უფლების მოპოვებას ეხება. საბერძნეთის პარლამენტის გადაწყვეტილებით მარტიდან ძალასი შევიდა 4529/2018 კანონის, 23 მუხლის პირველ პუნტში ცვლილებები და 37-ე მუხლის თანახმად სადაზღვევო ფონდში დაზღვევის გადასავადებლად საჭირო სამუშაო დღეების (ენსიმა) რაოდენობა 75-ის ნაცვლად 50 სამუშაო დღემდე შემცირდა ანუ ოფიციალურად დაზღვევა 50 სამუშაო დღით განისაზღვრა, რაც მესმე ქვეყნის მოქალაქეების მხრიდან ნაკლები ხარჯების გაღებას უზრუნველყოფს ლეგალური ცხოვრების და მუშაობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის გასაგრძელებლად.

აღსანიშნავიაასევე რომ 12 წლის შემდეგ ეს პირველი კანონპროექტია, რომლის მხედვითაც არც პენსიები არ მცირდება და პირიქით მატულობს კიდეც.